فارسی | العربیه | English

  • 021-22347229
  • شنبه تا چهار شنبه : 9:00 - 18:00
  • emtoba@iran.ir

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

محتوای ثبتی اساسنامه  :

مشاوره و ارائه کليه خدمات حقوقي در کليه دعاوي و پرونده هاي کيفري و حقوقي، انجام و قبول وکالت در کليه مراجع قضائي، اداري، ثبتي (اعم ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و ساير مراجع اداري و دادگاههاي خانواده، شهرداري ها و کميسيونهاي آن بويژه کميسيون ماده 5 و از جمله ماده 100،55، 75 ،مراجع بيمه اي، تامين اجتماعي و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف، مراجع گمرکي، اوقاف و کميسيون هاي آن و نيز دادگاههاي انقلاب و مراجع مربوط به تعزيرات حکومتي و نيز مراجع مالياتي و کميسيون هاي آن، هيات هاي رسيدگي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعي، مراجع بازرگاني و تحت پوشش وزارت بازرگاني و نيز اتاقهاي بازرگاني و مراجع صنعتي و تحت پوشش وزارت صنايع و معادن، حج و زيارت، ديوان عدالت اداري و نيز کليه دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و همچنين ارائه هرگونه خدمات حقوقي مشتمل بر مشاوره، تنظيم لوايح دفاعيه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کليه اتباع خارجي در کليه مراجع داخلي و از طرف اتباع ايراني در کليه مراجع و سازمانها و نهادهاي بين المللي و دادگاه ها و مراجع قضائي و حقوقي کشورهاي خارجي مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين المللي و انجام وکالت در امور دادرسي اعم از داخلي و بين المللي و انجام امور داوري و صلح و سازش، ارائه خدمات حقوقي در زمينه انواع قراردادهاي عمومي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي و مطالبه داوري و حل و فصل مطالبات بانکي و موسسات مالي و اعتباري اخذ تسهيلات ريالي و ارزي و گشايش اسناد اعتباري داخلي و خارجي

و

اخذ ویزا ازتمام سفارتخانه ها(داخل وخارج وحافظ منافع)درامور ،تحصیلی.اقامت.اشتغال.توریستی.بازرگانی.اخذتامین وضمانت های بانکی (ارزی.ملکی.چک.سفته.برات) درخصوص تعهدات لازم درعقدقراردادهای مدنی نسبت به اقامت.اشتغال.بازرگانی..ثبت امورشرکت ومشارکتهای مدنی درخارج ازکشور.ثبت درخواست.پیگیری درادارات وارگانها ونهادهای دولتی وانقلابی (حقیقی وحقوقی) برابر خواسته متقاضی درامورمدنی ،حقوقی واجتماعی.عودت اموال ورفع تصرف اموال،منقول وغیرمنقول ،ودارایی مهاجرت ومهاجرین خارج وداخل کشور.ورفع موانع ممنوع الخروجی ازحیث حقوقی وقضایی درامورمهاجرت واموراتباع.

وموضوعات:

مطالعات.تحقیقات.پژوهش.کتاب مقاله.چاپ هفته نامه وانتشارات سمینار.همایش.گردهمایی.گارگاههای آموزشی تولیدمحتوای آموزشی.دوره های مجازی وحضوری برگزاری آزمونهای تخصصی واعطای مدرک وتعیین سطح مهارت آموزان.

روانشناسی بالینی.جوان وکودک ونوجوان وجمیع حوزه سنی.مشاوره ترک اعتیادوعامیلت اعتیاد.مشاوره تحصیلی.بزه های اجتماعی.خانوادگی.کودکان خیابانی.تنش های اجتماعی وجرم خیز.روانشناسی اسلامی.مشاوره وداوریدرامورروانشناسی.راهبردی.تنبیه های بدنی.کودک آزاری.کنترل هیجانات.وسواس.خشونت.خشم.خودشناسی.مشاوره شغلی.ازدواج.مهارتهای زندگی.اعتمادسازی.ساماندهی کودکان بی بضاعت بی سرپرست بدسرپرست از حوادث غیرمتقربه.نشرهفته.تشکیل تشکلات مردمی .امورخیریه.انجمن کمک به کودکان بی بضاعت.وزنان بی سرپرست.کودکان بدسرپرست وبی سرپرست نامه.کتاب.روزنامه.نشریات.برگزاری سمینار.گردهمایی.اعطای گواهی دوره مقدماتی.تخصصی درحوزه روانشناسی اسلامی وغرب.سطح آموزی دوره.اعلام نظریه راهبردی درحوزه روانشناسی وروانکابی.اعطای نمایندگی به افرادحقیقی وحقوقی داخل وخارج ازکشور.تشکیل جلسات روانشناسی وروانکابی.عقدقراردادبااشخاص حقیقی وحقوقی.جذب کارآموز درمقاطع تحصیلی روانشناسی بالینی وروان کابی درحوزه دانشگاه ومراکزآموزشی وحوزه علمیه .ترک اعتبادخانواده .شخصیت سنجی درجمیع حوزه های فردی واجتماعی.گوشه نشینی.خودخوری.پرخاشگری.آموزش وپژهش.تحفیقات.مطالعات درتمام مقاطع تحصیلی واجتماعی وشغلی.

اعطای سهام .گشایش حساب جاری وعمومی توسط مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره بصورت منفردا" دربانکها وموسسات مالی واعتباری حقوقی وحقیقی داخلی وخارجی.

در حوزه حقوقی:

انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت.

عقد قرارداد با افراد حقوقی و حقیقی.

اعلام و اخذ وکالت و توکیل وکالت از افرادحقوقی و حقیقی در امور{کیفری،مدنی ،حقوقی...}.

درجمیع محاکم قضایی و بین الملل.

ایجاد شعب داخلی و خارجی.

اخذ و اعطای نمایندگی موسسه به کلیه موسسات داخلی و خارجی(بین الملل)

درحوزه سایر امور:‌

اشتغال زایی.

شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات.

اخذ وام و کلیه تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور.

سرمایه ثبتی موسسه:یک هزارمیلیاردریال.

شناسه قضایی موسسه:۱۴۰۰۴۷۴۵۵۰۹

شماره ثبت موسسه:۳۵۴۹۷

ثبت دامنه های مجاز موسسه : 

emtoba.ir

emtoba.co

emtoba.net

emtoba.org

emtoba.com

ضمنأ :

عقدهرگونه قراردادهای حقیقی وحقوقی واستخدام وجذب روانشاس،روانکاب درموارد بالینی،خانواده،تحصیلی،روابط فردی وتنش های  اجتماعی(درحوزه بزه کاری،اعتیاد،قتل وجرایم ویژه).برگزاری جلسات مشاوره  واعطای گواهی سلامت.کلاس وکارگاههای آموزشی.برگزاری همایش های آموزشی درحوزه حقوق وبزه های اجتماعی و همچنین : 

روانشناسی بالینی،کودک وجوان.

مشاوره ترک اعتیادوعاملیت اعتیاد.

مشاوره تحصیلی.

بزه های اجتماعی وخانوادگی.

تنشهای جرم خیز.

روانشناسی پایه .

روانشناسی اسلامی.

مشاوره وداوری درامورروانشناسی وخانوادگی.

روانشناسی راهبردی .

تنبیه های بدنی.

کنترل هیجانات.

وسواس.

خشونت وخشم.

خودشناسی.

مشاوره شغلی 

مشاوره ازدواج

مهارتهای زندگی.

اعتمادسازی

برگزاری همایش،سمینارهای داخلی وخارجی همراه صدورگواهی نامه

ایجادشعب داخلی وخارج ازکشور درحوزه روانشناسی اسلامی.

عقدقراردادبا نهادهای دولتی وانقلابی وموسسات حقیقی وحقوقی ووزارتخانه ها وسازمانها.