فارسی | العربیه | English

  • 021-22347229
  • شنبه تا چهار شنبه : 9:00 - 18:00
  • emtoba@iran.ir

استخدام وکیل ، کارمند

پژوهشگاه بین المللی موسسه حقوقی طوبی. جهت تکمیل کادر ستادی(شعب موسسه):
تعدادی افرادی مجرب ومقیدبه ارزشهای اسلامی والتزام نظام اسلامی ایران برابرمشمول قانون کار(بیمه تامین اجتماعی/بیمه تکمیلی...)استخدام می نماید.
استخدام مذکر (۲۲ لغایت۳۰ساله)۳نفر استخدام مونث(۲۲ لغایت۳۰ساله)۱۰نفر
فرزندان شهدای معزز،شهدای مدافع حرم،فرزندان جانباز دراولویت باامتیاز۴۰ می باشند.
دانشجویان حقوق باامتیاز۳۰. مدرک تحصیلی:کارشناسی حقوق،فقه و مبانی،آی تی(به بالا).