فارسی | العربیه | English

  • 021-22347229
  • شنبه تا چهار شنبه : 9:00 - 18:00
  • emtoba@iran.ir

 

محتوای ثبتی اساسنامه مرکز مـحـطـیا :

مشاوره و ارائه کليه خدمات حقوقي در کليه دعاوي و پرونده هاي کيفري و حقوقي ، انجام و قبول وکالت در کليه مراجع قضائي ، اداري ، ثبتي (اعم از ثبت اسناد و املاک ، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و ساير مراجع اداري و دادگاههاي خانواده ، شهرداري ها و کميسيونهاي آن به ويژه کميسيون ماده 5 و از جمله ماده ( 100،55، 75) مراجع بيمه اي ، تامين اجتماعي و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف ، مراجع گمرکي ، اوقاف و کميسيون هاي آن و نيز دادگاه هاي انقلاب و مراجع مربوط به تعزيرات حکومتي و نيز مراجع مالياتي و کميسيون هاي آن ، هيات هاي رسيدگي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعي ، مراجع بازرگاني و تحت پوشش وزارت بازرگاني و نيز اتاقهاي بازرگاني و مراجع صنعتي و تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ، حج و زيارت ، ديوان عدالت اداري و نيز کليه دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر و همچنين ارائه هرگونه خدمات حقوقي مشتمل بر مشاوره ، تنظيم لوايح دفاعيه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کليه اتباع خارجي در کليه مراجع داخلي و از طرف اتباع ايراني در کليه مراجع و سازمانها و نهادهاي بين المللي و دادگاه ها و مراجع قضائي و حقوقي کشورهاي خارجي مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين المللي و انجام وکالت در امور دادرسي اعم از داخلي و بين المللي و انجام امور داوري و صلح و سازش ، ارائه خدمات حقوقي در زمينه انواع قراردادهاي عمومي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي و مطالبه داوري و حل و فصل مطالبات بانکي و موسسات مالي و اعتباري اخذ تسهيلات ريالي و ارزي و گشايش اسناد اعتباري داخلي و خارجی و اخذ ویزا ازتمام سفارتخانه ها (داخل وخارج و حافظ منافع) درامور ، تحصیلی ، اقامت ، اشتغال ، توریستی ، بازرگانی ، اخذ تامین و ضمانت های بانکی (ارزی ، ملکی ، چک ، سفته ، برات) در خصوص تعهدات لازم در عقد قراردادهای مدنی نسبت به اقامت ، اشتغال ، بازرگانی ، ثبت امورشرکت ومشارکتهای مدنی درخارج ازکشور ، ثبت درخواست ، پیگیری در ادارات و ارگانها و نهادهای دولتی و انقلابی (حقیقی و حقوقی) برابر خواسته متقاضی در امور مدنی ، حقوقی و اجتماعی ، عودت اموال و رفع تصرف اموال ، منقول و غیر منقول ، و دارایی مهاجرت و مهاجرین خارج و داخل کشور ، و رفع موانع ممنوع الخروجی از حیث حقوقی و قضایی در امور مهاجرت وامور اتباع.

 

 

موضوعات:

مطالعات ، تحقیقات ، پژوهش ، کتاب مقاله ، چاپ هفته نامه و انتشارات سمینار ، همایش ، گردهمایی ، گارگاه های آموزشی تولید محتوای آموزشی ، دوره های مجازی و حضوری ، برگزاری آزمونهای تخصصی و اعطای مدرک و تعیین سطح مهارت آموزان ، روانشناسی بالینی ، جوان و کودک و نوجوان و جمیع حوزه سنی ، مشاوره ترک اعتیاد و عامیلت اعتیاد ، مشاوره تحصیلی، بزه های اجتماعی ، خانوادگی ، کودکان خیابانی ، تنش های اجتماعی و جرمخیز ، روانشناسی اسلامی ، مشاوره و داوری در امور روانشناسی ، راهبردی ، تنبیه های بدنی ، کودک آزاری ، کنترل هیجانات ، وسواس ، خشونت ، خشم ، خودشناسی ، مشاوره شغلی ، ازدواج ، مهارتهای زندگی ، اعتماد سازی ، ساماندهی کودکان بی بضاعت بی سرپرست بد سرپرست از حوادث غیر متقربه ، نشر هفته ، تشکیل تشکلات مردمی ، امور خیریه ، انجمن کمک به کودکان بی بضاعت و زنان بی سرپرست ، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ، نامه ، کتاب ، روزنامه ، نشریات ، برگزاری سمینار ، گردهمایی ، اعطای گواهی دوره مقدماتی ، تخصصی در حوزه روانشناسی اسلامی و غرب ، سطح آموزی دوره ، اعلام نظریه راهبردی در حوزه روانشناسی و روانکاوی ، اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ، تشکیل جلسات روانشناسی و روانکاوی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، جذب کارآموز در مقاطع تحصیلی روانشناسی بالینی و روانکاوی درحوزه دانشگاه و مراکز آموزشی و حوزه علمیه ، ترک اعتیاد خانواده ، شخصیت سنجی در جمیع حوزه های فردی واجتماعی ، گوشه نشینی ، خود خوری ، پرخاشگری ، آموزش و پژهش ، تحفیقات ، مطالعات در تمام مقاطع تحصیلی و اجتماعی و شغلی ، اعطای سهام ، گشایش حساب جاری و عمومی توسط مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره بصورت منفردا "در بانکها و موسسات مالی و اعتباری حقوقی و حقیقی داخلی وخارجی".

 

 

در حوزه حقوقی:

انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت.

عقد قرارداد با افراد حقوقی و حقیقی.

اعلام و اخذ وکالت و توکیل وکالت از افراد حقوقی و حقیقی در امور{کیفری ، مدنی ، حقوقی و ...}.

در جمیع محاکم قضایی و بین الملل.

ایجاد شعب داخلی و خارجی.

اخذ و اعطای نمایندگی موسسه به کلیه موسسات داخلی و خارجی (بین الملل).

 

 

در حوزه سایر امور:‌

اشتغال زایی.

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات.

اخذ وام و کلیه تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور.

سرمایه ثبتی موسسه: یک هزار میلیارد ریال

شناسه قضایی موسسه: ۱۴۰۰۴۷۴۵۵۰۹

شماره ثبت موسسه: ۳۵۴۹۷

 

 

ثبت دامنه های مجاز موسسه :

 

Emtoba.ir

 

Emtoba.co

 

Emtoba.net

 

Emtoba.org

 

Emtoba.com

 

 

 

ضمنأ :

عقد هرگونه قراردادهای حقیقی و حقوقی و استخدام و جذب روانشاس ، روانکاو در موارد بالینی ، خانواده ، تحصیلی ، روابط فردی و تنش های اجتماعی (در حوزه بزه کاری ، اعتیاد ، قتل و جرایم ویژه) ، برگزاری جلسات مشاوره و اعطای گواهی سلامت ، کلاس و کارگاههای آموزشی ، برگزاری همایش های آموزشی در حوزه حقوق و بزه های اجتماعی و همچنین :

برگزاری همایش ، سمینارهای داخلی و خارجی همراه صدورگواهی نامه.

ایجاد شعب داخلی و خارج از کشور در حوزه روانشناسی اسلامی.

عقد قرارداد با نهادهای دولتی و انقلابی و موسسات حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و سازمانها.

روانشناسی بالینی ، کودک و جوان.

مشاوره ترک اعتیاد و عاملیت اعتیاد.

مشاوره تحصیلی.

بزه های اجتماعی و خانوادگی.

تنشهای جرمخیز.

روانشناسی پایه .

روانشناسی اسلامی.

مشاوره و داوری در امور روانشناسی و خانوادگی.

روانشناسی راهبردی .

تنبیه های بدنی.

کنترل هیجانات.

وسواس.

خشونت و خشم.

خودشناسی.

مشاوره شغلی .

مشاوره ازدواج.

مهارتهای زندگی.

اعتماد سازی.

 

 

الحاقیه اساسنامه مرکز مشاوران حقوقی

مطالعات ، تحقیقات ، پژوهش ، کتاب ، مقاله ، چاپ هفته نامه و انتشارات ، سمینار، همایش ، گردهمایی ، کارگاه های آموزشی ، تولید محتوای آموزشی ، دورهای مجازی و حضوری ، برگزاری آزمونهای تخصصی و اعطای مدرک و تعیین سطح مهارت آموزان.

روانشناسی بالینی ، جوان و کودک و نوجوان و جمیع حوزه سنی ، مشاوره ترک اعتیاد و عامیلت اعتیاد، مشاوره تحصیلی ، بزه های اجتماعی ، خانوادگی ، کودکان خیابانی ، تنش های اجتماعی و جرم خیز ، روانشناسی اسلامی ، مشاوره و داوری در امور روانشناسی ، راهبردی ، تنبیه های بدنی ، کودک آزاری ، کنترل هیجانات ، وسواس ، خشونت ، خشم ، خودشناسی ، مشاوره شغلی ، ازدواج ، مهارتهای زندگی ، اعتمادسازی ، ساماندهی کودکان بی بضاعت بی سرپرست بدسرپرست از حوادث غیرمتقربه ، نشر هفته نامه ، کتاب ، روزنامه ، نشریات ، برگزاری سمینار ، گردهمایی ، اعطای گواهی دوره مقدماتی ، تخصصی در حوزه روانشناسی اسلامی و غرب ، سطح آموزی دوره ، اعلام نظریه راهبردی در حوزه روانشناسی و روانکاوی ، اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی داخل وخارج از کشور ، تشکیل جلسات روانشناسی و روانکاوی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، جذب کارآموز در مقاطع تحصیلی روانشناسی بالینی و روانکاوی در حوزه دانشگاه و مراکز آموزشی و حوزه علمیه ، ترک اعتیاد خانواده ، شخصیت سنجی در جمیع حوزه های فردی و اجتماعی ، گوشه نشینی ، خودخوری ، پرخاشگری ، آموزش وپژهش ، تحفیقات ، مطالعات در تمام مقاطع تحصیلی و اجتماعی و شغلی.

اعطای سهام ، گشایش حساب جاری و عمومی توسط مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره بصورت منفردا" در بانکها و موسسات مالی و اعتباری حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی".

اخذ ویزا از تمام سفارتخانه ها (داخل و خارج و حافظ منافع) درامور ، تحصیلی ، توریست ، اقامت ، اشتغال ، فرهنگی ، گردشگری ، بازرگانی ، اخذ تامین و ضمانت های بانکی (ارزی ، ملکی ، چک ، سفته ، برات) در خصوص تعهدات لازم در عقد قراردادهای مدنی نسبت به اقامت ، اشتغال ، فرهنگی ، توریست ، گردشگری ، بازرگانی ، ثبت امور شرکت و مشارکتهای مدنی درخارج ازکشور ، ثبت درخواست ، پیگیری در ادارات و ارگانها و نهادهای دولتی و انقلابی (حقیقی وحقوقی) برابر خواسته متقاضی در امور مدنی ، حقوقی و اجتماعی ، عودت اموال و رفع تصرف اموال ، منقول و غیر منقول ، و دارایی مهاجرت و مهاجرین خارج و داخل کشور و رفع موانع ممنوع الخروجی از حیث حقوقی و قضایی در امور مهاجرت و امور اتباع.

مشاوره حقوقی ، محتوای تولیدکتاب ، سی دی ، هفته نامه ، دوره مجازی ، صدورگواهینامه ، رفع ممنوعیت ، رفع اموال توقیف شده افراد حقیقی ، اعطای نمایندگی داخل و خارج ، امور قضایی ، آموزش مجازی ، رواتشناسی ، روانکاوی ، بزه های اجتماعی ، سمینار ، گردهمایی ، امور قراردادها ، محاکم لاهه.

 

 

 

 

موسسه رفاهی تشریفاتی زمینی ، دریایی و هوایی افق

محتوای ثبتی اساسنامه:

انجام امورتشریفات داخلی وخارجی ، عقدقرارداد با ادارات واشخاص حقیقی وحقوقی، شرکتهای هواپیمایی فوق سبک وبالگرد، جابجایی مسافر، پرسنل دولتی، سفارتخانه، کنسولگری ها، ازفرودگاه و خطوط زمینی و دریایی به مقاصد استانی، شهرستان.

عقد قرارداد با خلبانها و ناخداهای لنج وکشتی مسافربری بصورت حقیقی وحقوقی درقالب انجام امورهوایی و دریایی وزمینی با بالگرد (هلی کوپتر) ، بالن و هواپیماها و هلی کوپترهای با ظرفیت پروازی 2 نفره ، 4 نفره ، 6 نفره ، 8 نفره ، 12 نفره ، 18 نفره و بیشتر.

با اعطای مجوز نمایندگی درکلان شهرها.

اجاره هواپیما و هلی کوپتر و بالن از مراکز نظامی و انتطامی و حقیقی و حقوقی با ظرفیت ۲ تا ۱۲ نفره و بیشتر در جهت انجام امور مسافر و مسافران تشریفات بصورت هوایی از مبداء تا مقصد (فرودگاه و خطوط زمینی و دریایی)

انجام تشریفات مسافرین ویژه و عادی ازمبداء تا مقصد با خودرو وابزارهای انتظامی و نظامی.

ثبت انحصاری این عنوان درسطح ایران.

جابجای مسافر (عادی، ویژه) با هواپیمای سبک و هلی کوپتر ، و عتبات عالیه و زیارتی و توریستی داخلی و خارجی،

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر اجاره (رهن و اختیار) خودروهای سبک جهت جابجایی مسافر در سنین مختلف (کودک ، جوان نوجوان و کهنسال) ادارات ، موسسات ، آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، علمی.

استفاده از ابزارهای انتظامی و راهوری در زمان انجام امور تشریفات زمینی و هوایی و دریایی.

برگزاری تورهای داخلی و خارجی رفاهی ، تفریحی ، زیارتی ، عتبات عالیه

اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا