فارسی | العربیه | English

  • 021-22347229
  • شنبه تا چهار شنبه : 9:00 - 18:00
  • emtoba@iran.ir

 

محتوای ثبتی اساسنامه مرکز مـحـطـیا :

مشاوره و ارائه کليه خدمات حقوقي در کليه دعاوي و پرونده هاي کيفري و حقوقي ، انجام و قبول وکالت در کليه مراجع قضائي ، اداري ، ثبتي (اعم از ثبت اسناد و املاک ، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و ساير مراجع اداري و دادگاههاي خانواده ، شهرداري ها و کميسيونهاي آن به ويژه کميسيون ماده 5 و از جمله ماده ( 100،55، 75) مراجع بيمه اي ، تامين اجتماعي و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف ، مراجع گمرکي ، اوقاف و کميسيون هاي آن و نيز دادگاه هاي انقلاب و مراجع مربوط به تعزيرات حکومتي و نيز مراجع مالياتي و کميسيون هاي آن ، هيات هاي رسيدگي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعي ، مراجع بازرگاني و تحت پوشش وزارت بازرگاني و نيز اتاقهاي بازرگاني و مراجع صنعتي و تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ، حج و زيارت ، ديوان عدالت اداري و نيز کليه دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر و همچنين ارائه هرگونه خدمات حقوقي مشتمل بر مشاوره ، تنظيم لوايح دفاعيه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کليه اتباع خارجي در کليه مراجع داخلي و از طرف اتباع ايراني در کليه مراجع و سازمانها و نهادهاي بين المللي و دادگاه ها و مراجع قضائي و حقوقي کشورهاي خارجي مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين المللي و انجام وکالت در امور دادرسي اعم از داخلي و بين المللي و انجام امور داوري و صلح و سازش ، ارائه خدمات حقوقي در زمينه انواع قراردادهاي عمومي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي و مطالبه داوري و حل و فصل مطالبات بانکي و موسسات مالي و اعتباري اخذ تسهيلات ريالي و ارزي و گشايش اسناد اعتباري داخلي و خارجی و اخذ ویزا ازتمام سفارتخانه ها (داخل وخارج و حافظ منافع) درامور ، تحصیلی ، اقامت ، اشتغال ، توریستی ، بازرگانی ، اخذ تامین و ضمانت های بانکی (ارزی ، ملکی ، چک ، سفته ، برات) در خصوص تعهدات لازم در عقد قراردادهای مدنی نسبت به اقامت ، اشتغال ، بازرگانی ، ثبت امورشرکت ومشارکتهای مدنی درخارج ازکشور ، ثبت درخواست ، پیگیری در ادارات و ارگانها و نهادهای دولتی و انقلابی (حقیقی و حقوقی) برابر خواسته متقاضی در امور مدنی ، حقوقی و اجتماعی ، عودت اموال و رفع تصرف اموال ، منقول و غیر منقول ، و دارایی مهاجرت و مهاجرین خارج و داخل کشور ، و رفع موانع ممنوع الخروجی از حیث حقوقی و قضایی در امور مهاجرت وامور اتباع.

 

 

موضوعات:

مطالعات ، تحقیقات ، پژوهش ، کتاب مقاله ، چاپ هفته نامه و انتشارات سمینار ، همایش ، گردهمایی ، گارگاه های آموزشی تولید محتوای آموزشی ، دوره های مجازی و حضوری ، برگزاری آزمونهای تخصصی و اعطای مدرک و تعیین سطح مهارت آموزان ، روانشناسی بالینی ، جوان و کودک و نوجوان و جمیع حوزه سنی ، مشاوره ترک اعتیاد و عامیلت اعتیاد ، مشاوره تحصیلی، بزه های اجتماعی ، خانوادگی ، کودکان خیابانی ، تنش های اجتماعی و جرمخیز ، روانشناسی اسلامی ، مشاوره و داوری در امور روانشناسی ، راهبردی ، تنبیه های بدنی ، کودک آزاری ، کنترل هیجانات ، وسواس ، خشونت ، خشم ، خودشناسی ، مشاوره شغلی ، ازدواج ، مهارتهای زندگی ، اعتماد سازی ، ساماندهی کودکان بی بضاعت بی سرپرست بد سرپرست از حوادث غیر متقربه ، نشر هفته ، تشکیل تشکلات مردمی ، امور خیریه ، انجمن کمک به کودکان بی بضاعت و زنان بی سرپرست ، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ، نامه ، کتاب ، روزنامه ، نشریات ، برگزاری سمینار ، گردهمایی ، اعطای گواهی دوره مقدماتی ، تخصصی در حوزه روانشناسی اسلامی و غرب ، سطح آموزی دوره ، اعلام نظریه راهبردی در حوزه روانشناسی و روانکاوی ، اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ، تشکیل جلسات روانشناسی و روانکاوی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، جذب کارآموز در مقاطع تحصیلی روانشناسی بالینی و روانکاوی درحوزه دانشگاه و مراکز آموزشی و حوزه علمیه ، ترک اعتیاد خانواده ، شخصیت سنجی در جمیع حوزه های فردی واجتماعی ، گوشه نشینی ، خود خوری ، پرخاشگری ، آموزش و پژهش ، تحفیقات ، مطالعات در تمام مقاطع تحصیلی و اجتماعی و شغلی ، اعطای سهام ، گشایش حساب جاری و عمومی توسط مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره بصورت منفردا "در بانکها و موسسات مالی و اعتباری حقوقی و حقیقی داخلی وخارجی".

 

 

در حوزه حقوقی:

انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت.

عقد قرارداد با افراد حقوقی و حقیقی.

اعلام و اخذ وکالت و توکیل وکالت از افراد حقوقی و حقیقی در امور{کیفری ، مدنی ، حقوقی و ...}.

در جمیع محاکم قضایی و بین الملل.

ایجاد شعب داخلی و خارجی.

اخذ و اعطای نمایندگی موسسه به کلیه موسسات داخلی و خارجی (بین الملل).

 

 

در حوزه سایر امور:‌

اشتغال زایی.

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات.

اخذ وام و کلیه تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور.

سرمایه ثبتی موسسه: یک هزار میلیارد ریال

شناسه قضایی موسسه: ۱۴۰۰۴۷۴۵۵۰۹

شماره ثبت موسسه: ۳۵۴۹۷

 

 

ثبت دامنه های مجاز موسسه :

 

Emtoba.ir

 

Emtoba.co

 

Emtoba.net

 

Emtoba.org

 

Emtoba.com

 

 

 

ضمنأ :

عقد هرگونه قراردادهای حقیقی و حقوقی و استخدام و جذب روانشاس ، روانکاو در موارد بالینی ، خانواده ، تحصیلی ، روابط فردی و تنش های اجتماعی (در حوزه بزه کاری ، اعتیاد ، قتل و جرایم ویژه) ، برگزاری جلسات مشاوره و اعطای گواهی سلامت ، کلاس و کارگاههای آموزشی ، برگزاری همایش های آموزشی در حوزه حقوق و بزه های اجتماعی و همچنین :

برگزاری همایش ، سمینارهای داخلی و خارجی همراه صدورگواهی نامه.

ایجاد شعب داخلی و خارج از کشور در حوزه روانشناسی اسلامی.

عقد قرارداد با نهادهای دولتی و انقلابی و موسسات حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و سازمانها.

روانشناسی بالینی ، کودک و جوان.

مشاوره ترک اعتیاد و عاملیت اعتیاد.

مشاوره تحصیلی.

بزه های اجتماعی و خانوادگی.

تنشهای جرمخیز.

روانشناسی پایه .

روانشناسی اسلامی.

مشاوره و داوری در امور روانشناسی و خانوادگی.

روانشناسی راهبردی .

تنبیه های بدنی.

کنترل هیجانات.

وسواس.

خشونت و خشم.

خودشناسی.

مشاوره شغلی .

مشاوره ازدواج.

مهارتهای زندگی.

اعتماد سازی.

 

 

الحاقیه اساسنامه مرکز مشاوران حقوقی

مطالعات ، تحقیقات ، پژوهش ، کتاب ، مقاله ، چاپ هفته نامه و انتشارات ، سمینار، همایش ، گردهمایی ، کارگاه های آموزشی ، تولید محتوای آموزشی ، دورهای مجازی و حضوری ، برگزاری آزمونهای تخصصی و اعطای مدرک و تعیین سطح مهارت آموزان.

روانشناسی بالینی ، جوان و کودک و نوجوان و جمیع حوزه سنی ، مشاوره ترک اعتیاد و عامیلت اعتیاد، مشاوره تحصیلی ، بزه های اجتماعی ، خانوادگی ، کودکان خیابانی ، تنش های اجتماعی و جرم خیز ، روانشناسی اسلامی ، مشاوره و داوری در امور روانشناسی ، راهبردی ، تنبیه های بدنی ، کودک آزاری ، کنترل هیجانات ، وسواس ، خشونت ، خشم ، خودشناسی ، مشاوره شغلی ، ازدواج ، مهارتهای زندگی ، اعتمادسازی ، ساماندهی کودکان بی بضاعت بی سرپرست بدسرپرست از حوادث غیرمتقربه ، نشر هفته نامه ، کتاب ، روزنامه ، نشریات ، برگزاری سمینار ، گردهمایی ، اعطای گواهی دوره مقدماتی ، تخصصی در حوزه روانشناسی اسلامی و غرب ، سطح آموزی دوره ، اعلام نظریه راهبردی در حوزه روانشناسی و روانکاوی ، اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی داخل وخارج از کشور ، تشکیل جلسات روانشناسی و روانکاوی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، جذب کارآموز در مقاطع تحصیلی روانشناسی بالینی و روانکاوی در حوزه دانشگاه و مراکز آموزشی و حوزه علمیه ، ترک اعتیاد خانواده ، شخصیت سنجی در جمیع حوزه های فردی و اجتماعی ، گوشه نشینی ، خودخوری ، پرخاشگری ، آموزش وپژهش ، تحفیقات ، مطالعات در تمام مقاطع تحصیلی و اجتماعی و شغلی.

اعطای سهام ، گشایش حساب جاری و عمومی توسط مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره بصورت منفردا" در بانکها و موسسات مالی و اعتباری حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی".

اخذ ویزا از تمام سفارتخانه ها (داخل و خارج و حافظ منافع) درامور ، تحصیلی ، توریست ، اقامت ، اشتغال ، فرهنگی ، گردشگری ، بازرگانی ، اخذ تامین و ضمانت های بانکی (ارزی ، ملکی ، چک ، سفته ، برات) در خصوص تعهدات لازم در عقد قراردادهای مدنی نسبت به اقامت ، اشتغال ، فرهنگی ، توریست ، گردشگری ، بازرگانی ، ثبت امور شرکت و مشارکتهای مدنی درخارج ازکشور ، ثبت درخواست ، پیگیری در ادارات و ارگانها و نهادهای دولتی و انقلابی (حقیقی وحقوقی) برابر خواسته متقاضی در امور مدنی ، حقوقی و اجتماعی ، عودت اموال و رفع تصرف اموال ، منقول و غیر منقول ، و دارایی مهاجرت و مهاجرین خارج و داخل کشور و رفع موانع ممنوع الخروجی از حیث حقوقی و قضایی در امور مهاجرت و امور اتباع.

مشاوره حقوقی ، محتوای تولیدکتاب ، سی دی ، هفته نامه ، دوره مجازی ، صدورگواهینامه ، رفع ممنوعیت ، رفع اموال توقیف شده افراد حقیقی ، اعطای نمایندگی داخل و خارج ، امور قضایی ، آموزش مجازی ، رواتشناسی ، روانکاوی ، بزه های اجتماعی ، سمینار ، گردهمایی ، امور قراردادها ، محاکم لاهه.

 

 

 

 

موسسه رفاهی تشریفاتی زمینی ، دریایی و هوایی افق

محتوای ثبتی اساسنامه:

انجام امورتشریفات داخلی وخارجی ، عقدقرارداد با ادارات واشخاص حقیقی وحقوقی، شرکتهای هواپیمایی فوق سبک وبالگرد، جابجایی مسافر، پرسنل دولتی، سفارتخانه، کنسولگری ها، ازفرودگاه و خطوط زمینی و دریایی به مقاصد استانی، شهرستان.

عقد قرارداد با خلبانها و ناخداهای لنج وکشتی مسافربری بصورت حقیقی وحقوقی درقالب انجام امورهوایی و دریایی وزمینی با بالگرد (هلی کوپتر) ، بالن و هواپیماها و هلی کوپترهای با ظرفیت پروازی 2 نفره ، 4 نفره ، 6 نفره ، 8 نفره ، 12 نفره ، 18 نفره و بیشتر.

با اعطای مجوز نمایندگی درکلان شهرها.

اجاره هواپیما و هلی کوپتر و بالن از مراکز نظامی و انتطامی و حقیقی و حقوقی با ظرفیت ۲ تا ۱۲ نفره و بیشتر در جهت انجام امور مسافر و مسافران تشریفات بصورت هوایی از مبداء تا مقصد (فرودگاه و خطوط زمینی و دریایی)

انجام تشریفات مسافرین ویژه و عادی ازمبداء تا مقصد با خودرو وابزارهای انتظامی و نظامی.

ثبت انحصاری این عنوان درسطح ایران.

جابجای مسافر (عادی، ویژه) با هواپیمای سبک و هلی کوپتر ، و عتبات عالیه و زیارتی و توریستی داخلی و خارجی،

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر اجاره (رهن و اختیار) خودروهای سبک جهت جابجایی مسافر در سنین مختلف (کودک ، جوان نوجوان و کهنسال) ادارات ، موسسات ، آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، علمی.

استفاده از ابزارهای انتظامی و راهوری در زمان انجام امور تشریفات زمینی و هوایی و دریایی.

برگزاری تورهای داخلی و خارجی رفاهی ، تفریحی ، زیارتی ، عتبات عالیه